Заседания

Заседание от дата 18.09.2020 от 12:00 часа.

Решения

№ 329 / 18.09.2020

ОТНОСНО : Проект за решениe относно определяне на представители от ОИК Търговище за получаване хартиените бюлетини, подписване на приемо-предавателен протокол за получаването им и съпровождането на транспортното средство, което ги превозва до Община Търговище, както и съответно осъществяване на контрол транспортирането, съхранението и разпределението им

№ 328 / 18.09.2020

ОТНОСНО : Проект за решениe относно одобряване на тиража на бюлетините за частичните избори за кмет на кметство Острец, насрочени за 27.09.2020г.

№ 327 / 18.09.2020

ОТНОСНО : Проект за решениe относно одобряване на тиража на бюлетините за частичните избори за кмет на кметство Кралево, насрочени за 27.09.2020г.

Календар

Решения

  • № 338 / 27.09.2020

    относно: Избор на кмет на кметство Кралево

  • № 337 / 27.09.2020

    относно: Избор на кмет на кметство Острец

  • № 336 / 26.09.2020

    относно: Разпределение на функциите между членовете на ОИК Търговище в изборната нощ

всички решения