Общинска избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 329
Търговище, 18.09.2020

ОТНОСНО: Проект за решениe относно определяне на представители от ОИК Търговище за получаване хартиените бюлетини, подписване на приемо-предавателен протокол за получаването им и съпровождането на транспортното средство, което ги превозва до Община Търговище, както и съответно осъществяване на контрол транспортирането, съхранението и разпределението им

Определя и упълномощава за представители от ОИК Търговище за получаване хартиените бюлетини, подписване на приемо-предавателен протокол за получаването им и съпровождането на транспортното средство, което ги превозва до Община Търговище, както и съответно осъществяване на контрол транспортирането, съхранението и разпределението им, членовете на ОИК Търговище Валери Георгиев Симеонов и Гинка Василева Йорданова.

Председател: Младен Кирилов Балуков

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 18.09.2020 в 13:09 часа

Календар

Решения

  • № 338 / 27.09.2020

    относно: Избор на кмет на кметство Кралево

  • № 337 / 27.09.2020

    относно: Избор на кмет на кметство Острец

  • № 336 / 26.09.2020

    относно: Разпределение на функциите между членовете на ОИК Търговище в изборната нощ

всички решения