Движение за права и свободи-ДПС

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Метин Мустафов Юзеиров1/14.10.2015
Феим Назимов Маремов2/14.10.2015
Райме Исмаилова Мехмедова3/14.10.2015
Фатме Али Дерели4/14.10.2015
Али Шамси Насуф5/14.10.2015
Мъстан Юзеиров Абилов6/14.10.2015
Хюлия Мехмедова Насъфова7/14.10.2015
Ерол Али Дерели8/14.10.2015
Арзу Ибрям Дауд9/14.10.2015
Сезгин Осман Палаз10/14.10.2015
Серхат Юсуфов Исмаилов11/14.10.2015
Адем Юсеинов Мустафов12/14.10.2015
Мехмед Исмаилов Кумаров13/14.10.2015
Нюлюфер Севимова Хълмиева14/14.10.2015
Илдъз Байрямова Джълъзова 15/14.10.2015
Айше Алиева Хасанова16/14.10.2015
Анета Тодорова Колева17/14.10.2015
Хава Хюсеинова Тупева18/14.10.2015
Фатме Хюсеинова Хасанова19/14.10.2015
Сабие Хасанова Якъбова20/14.10.2015
Тензиле Хасанова Мехмедова21/14.10.2015
Вюжден Шабанова Алиева22/14.10.2015
Исмаил Кемалов Дерменджиев23/14.10.2015
Кадрие Ереджебова Раифова24/14.10.2015
Шазие Шабанова Аптулова25/14.10.2015
Мюрвет Шюкри Сакин26/14.10.2015
Лерзан Ахмедова Махмудова27/14.10.2015
Емел Алиева Исуфова 28/14.10.2015
Хюлия Азизова Мустафова29/14.10.2015
Нуртен Исмаилова Илязова30/14.10.2015
Айше Мюмюнова Яменова31/14.10.2015
Зафер Юкселов Якубов32/14.10.2015
Гюрай Гюкселов Кабдалиев33/14.10.2015
Незир Ахмедов Мехмедов34/14.10.2015
Нериман Юсеинова Ахмедова35/14.10.2015
Емел Исмаилова Мустафова36/14.10.2015
Гюлфие Велиева Хюсеинова37/14.10.2015
Гюксел Мехмедов Кабдалиев38/14.10.2015
Таньо Огнянов Даскалов39/14.10.2015
Айсел Хюсеинова Ахмедова40/14.10.2015
Синан Мехмедов Ибрямов41/14.10.2015
Деяна Христова Петрова42/14.10.2015
Ричърд Галинов Тодоров43/14.10.2015
Мехмед Мустафов Аптраманов 44/14.10.2015
Ангел Ангелов Маринов45/14.10.2015
Бахри Абдрахимов Мустафов46/14.10.2015
Хюсеин Фикретов Ереджебов47/14.10.2015
Хакъ Мустафа Хасан48/14.10.2015
Исмет Исмаил Мустафа49/14.10.2015
Виктор Аспарухов Стефанов50/14.10.2015
Радослав Александров Ангелов51/14.10.2015
Веско Весков Маринов52/14.10.2015
Вилдан Салиева Хашимова53/14.10.2015
Любен Сергеев Станчев54/14.10.2015
Станчо Любенов Станчев55/14.10.2015
Назике Мюмюнова Юсеинова56/14.10.2015
Рекшан Исметова Хасанова57/14.10.2015
Ведиха Кемалова Хасанова58/14.10.2015
Ренгинар Айдънова Мехмедова59/14.10.2015
Мустафа Хюсеинов Льотин60/14.10.2015
Слави Иванов Василев61/14.10.2015
Нуртен Юсменова Сабриева62/14.10.2015
Веждие Салимова Юсеинова63/14.10.2015
Метин Адемов Мехмедов64/14.10.2015
Юсеин Юсеинов Сейфулов65/14.10.2015
Милен Алдинов Кушев66/14.10.2015
Александър Янков Иванов67/14.10.2015
Хълмие Алишева Мехмедова68/14.10.2015
Хюдат Бейханов Ахмедов69/14.10.2015
Юсеин Ридванов Юсеинов70/14.10.2015
Муса Алиев Муртазов71/14.10.2015
Малин Якимов Дренков 72/14.10.2015
Кадрие Хълми Осман73/14.10.2015
Шакир Мехмедов Мехмедов74/14.10.2015
Салих Мустафа Лефин75/14.10.2015
Джеват Мехмедов Ахмедов76/14.10.2015
Митко Христов Ангелов77/14.10.2015
Нури Аптулов Хюсеинов78/14.10.2015
Мустафа Салихов Асанов79/14.10.2015
Димо Тодоров Димов80/14.10.2015
Мехмед Юсеинов Мехмедов81/14.10.2015
Рейхане Джелилова Аптулова82/14.10.2015
Ахмед Ахмедов Османов 83/14.10.2015
Юсуф Назиф Насуф84/14.10.2015
Светлин Христов Мирев85/14.10.2015
Хюсеин Незиров Дедемустафов86/14.10.2015
Олег Мартинов Мартинов87/14.10.2015
Валентин Маринов Ангелов88/14.10.2015
Методи Руменов Иванов89/14.10.2015
Джемиле Ахмедова Османова90/14.10.2015
Емил Валериев Ангелов91/14.10.2015
Бюлент Мехмедов Ахмедов92/14.10.2015
Али Ниязимов Алиев93/14.10.2015
Мустафа Ахмедов Мехмедов94/14.10.2015
Фейме Шерифова Исмаилова95/14.10.2015
Исмаил Ахмедов Исмаилов96/14.10.2015
Исмаил Ахмедов Мустафов97/14.10.2015
Павлин Иванов Йорданов98/14.10.2015
Шазие Шабанова Абтулова99/21.10.2015
Фахри Абдрахимов Мустафов100/21.10.2015
Сезгин Осман Палаз101/23.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 477 / 29.10.2018

  относно: Прекратяване правомощията на общински съветник от листата на ПП“ДПС“и определяне на следващият, който да заеме неговото място

 • № 476 / 24.10.2018

  относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник поради подаване на оставка

 • № 473 / 10.10.2018

  относно: Прекратяване правомощията на общински съветник от листата на ПП“ДПС“и определяне на следващият, който да заеме неговото място

всички решения