Общинска избирателна комисия Търговище


РЕШЕНИЕ
№ 311
Търговище, 21.02.2020

ОТНОСНО: Изпращане на ЦИК на влязло в сила Решение № 309/13.02.2020г.на ОИК Търговище

                       Решение № 309/13.02.2020г.на ОИК Търговище за прекратяване пълномощията на Хикмет Ахмедов – кмет на кметство Кралево е обявено на 13.02.2020г.на сайта на ОИК Търговище и на мястото, определено за поставяне на същото. Към настоящият момент няма постъпила жалба против него, поради което следва да изпратим същото, заедно с придружаващите го документи до ЦИК, както и до Кмета на Общината и Председателя на ОС Търговище, на основание Решение 1685-МИ/20.11.2019г.на ЦИК.                               

С оглед гореизложеното, на основание чл.87, ал.1, т.1 от ИК и Решение 1685-МИ/20.11.2019г.на ЦИК, ОИК Търговище, прие

 

 

РЕШЕНИЕ №311/21.02.2020г.

 

ОИК Търговище изпраща влязло в сила Решение № 309/13.02.2020г.на ОИК Търговище за прекратяване пълномощията на Хикмет Ахмедов – кмет на кметство Кралево, заедно с придружаващите го документи до ЦИК.

               Изпраща същото решение и на Председателя на ОС Търговище и на Кмета на Община Търговище.

Председател: Младен Кирилов Балуков

Секретар: Мевзуне Мехмедова Бейтулова

* Публикувано на 21.02.2020 в 13:29 часа

Календар

Решения

  • № 312 / 12.03.2020

    относно: Разглеждане на сигнал с вх.№ 306/09.03.2020г

  • № 311 / 21.02.2020

    относно: Изпращане на ЦИК на влязло в сила Решение № 309/13.02.2020г.на ОИК Търговище

  • № 310 / 21.02.2020

    относно: Изпращане на ЦИК на влязло в сила Решение № 308/13.02.2020г.на ОИК Търговище

всички решения