Заседания

Заседание от дата 24.09.2020 от 12:00 часа.

Решения

№ 332 / 24.09.2020

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на член на СИК 25 35 00 083, с.Острец от квотата на ПП ВОЛЯ

№ 331 / 24.09.2020

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на член на СИК 25 35 00 068, с.Кралево от квотата на ПП ВОЛЯ

№ 330 / 24.09.2020

ОТНОСНО : В СИК 25 35 00 067, с.Кралево освобождава Димитър Йорданов Груев – член.

Календар

Решения

  • № 338 / 27.09.2020

    относно: Избор на кмет на кметство Кралево

  • № 337 / 27.09.2020

    относно: Избор на кмет на кметство Острец

  • № 336 / 26.09.2020

    относно: Разпределение на функциите между членовете на ОИК Търговище в изборната нощ

всички решения